قوانین عمومی

قوانین عمومی

 • قبل از تمرین شاگرد در سالن آماده باشد و لباسهای او تمیز و مرتب باشد.
 • هیچگونه اشیاء والبسه اضافی در داخل باشگاه به تن نداشته باشد.
 • لباس رزمی باید طبق استاندارد سبک باشد و هیچگونه مارک اضافی و یا لباس بدون کمربند مربوط به شاگرد مشاهده نگردد.
 • سمت چپ لباس آرم هوکوتوریو و سمت چپ بازو علامت انجمن آن کشور و سمت راست بازو آرم کوچک هوکوتوریو دوخته شود و کمربند مشکی به بالا پشت لباس آرم گلدوزی شده هوکوتوریو دوخته شود.
 • از کمربند سبز به بالا استفاده از دستکش – روپا – ظرف آب و لثه الزامی است.
 • برای ورود و خروج اضطراری از باشگاه حتما اجازه مربی الزامی است.
 • پس از احترام به مربی در صورتی که یک مربی دان 3 به بالا در سالن باشد مربی رو به دان 3 کرده و شاگردان می بایست به آن شخص ادای احترام کنند. به این صورت که مربی با کلمه یامی سنسی ری توجه شاگردان را به طرف استاد جلب میکند و با کلمه "اس" شاگردان ادای احترام میکنند.
 • شاگردانی که کمی تاخیر دارند باید قسمت گوشه تشک روی زانو نشسته و از استاد اجازه ورود بگیرند و شاگردانی که تاخیر دارند میتوانند از بیرون نظاره گر تمرین باشند.
 • در موقع سوال کردن وگرفتن جواب از استاد باید به ایشان احترام بگذارند.
 • بی احترامی – بلند صحبت کردن – خوردن و آشامیدن و به صورت انفرادی تمرین کردن اکیدا" ممنوع است.
 • استاد را مسخره کردن و اهمیت ندادن به حرکت و تمرین و عدم انجام تکنیک و یا ایجاد بی نظمی در هوکوتوریو ممنوع است.
 • هنر آموز در موقع صدمه دیدن باید با اجازه استاد از تشک خارج شود و از بیرون تاتای تمرین را مشاهده کند.
 • حضور تماشاچی در موقع تمرین ممنوع است.
 • همراه داشتن کارت تمرین موقع امتحان الزامی است.
 • در موقع نبودن استاد بالاترین رده کمربند اجازه دارد تمرین را ادامه دهد ولی بصورت سبک و بدون مبارزه.
 • کارت عضویت شاگرد در موقع تمرین باید روی میز استاد باشد و آخرتمرین استاد باید تاریخ آن روز را روی کارت بزند و امضاء کند.
 • از کمربند مشکی دان 1به بالا از شلوار مشکی و لباسهای سفید استفاده میگردد.