تاریخچه هوکوتوریو

استاد Auvo – Niiniketo پدر کاراته جوجیتسو فنلاند درسال 1954 متولد شده است ازسن8 سالگی به بوکس علاقه داشته و در سال 1972 در وزن 75 کیلوگرم قهرمان بوکس فنلاند و اسکاندیناوی شده است. سبکهای کاراته – جودو – جوجیتسو را در سطح حرفه ای آموزش دیده است و در سال 1977 کمربند مشکی جوجیتسو را دریافت نموده است.

از سال 1978 با استاد موریس انگلیسی و روبرت کالرینگ آشنا شده و در سال 1979 اولین دان کمربند مشکی را دریافت نموده است و در سال 1996 دان 6 را از ریچارد موریس دریافت میکند.

وی در سال 1980 سبک کیک بوکس را به فنلاند می برد و خود که دان 5 این سبک را داشته در آنجا بصورت حرفه ای آموزش میدهد و پس از آن سبک جدید هوکوتوریو را در فنلاند آغاز مینماید.

هوکوتوریو سبکی است بسیار قوی و مورد استفاده برای ارتش- پلیس و نیروهای امنیتی و بادیگاردها میباشد که از سبکهای جودو – جوجیتسو – کیک بوکس و کاراته انشعاب گرفته است. این سبک از نظر روحی و تکنیکی و جسمی در سطح بالایی قرار دارد . این تکنیکها در ابعاد و زوایای مختلفی انجام میگیرند. در هوکوتوریو هنر آموز به درجه کامل توانایی فیزیکی و قدرت بدنی زیادی میرسد. سرعت وانعطاف پذیری عضلات بدن از ویژگی بارز این سبک است. در هوکوتوریو به نظم و احترام به استاد توجه زیادی شده وهنرآموزباید طبق قوانین موجود دراین سبک عمل نماید تا بتواند به مراحل بالاتر صعود کند.