مسابقات قهرمان كشوري سبك هوكوتوريو جوجيتسو

مسابقات قهرمان كشوري سبك هوكوتوريو جوجيتسو

حضور محترم نمایندگان سبک هوکوتوریو جوجیتسو                                                                                                                   با سلام ،   مسابقات قهرمان كشوري سبك هوكوتوريو جوجيتسو - كميته ( جوانان ، بزرگسالان )

تاريخ برگزاري : 29 الی 30 بهمن ماه

آدرس محل برگزاري : تهران چهارراه يافت آباد به سمت میدان الغدیر خیابان زندیه پشت آتش نشانی مجموعه ورزشي شهيد همایون قنبری

مبلغ وروديه براي هر نفر شركت كننده 600000 ريال   هزينه خوابگاه به عهده شرکت کننده و هزینه پذيرائي به عهده میزبان مي باشد . ( خوابگاه مناسب جهت اسكان شركت كنندگان توسط ميزبان تهيه مي گردد كه هزينه آن به عهده شركت كنندگان مي باشد كه سرپرستان تيم موظف به پرداخت هزينه جداگانه به سبك مي باشند . )

جوائز : به نفرات اول تا سوم حكم قهرماني و مدال تعلق مي گيرد .

اوزان مسابقات :

جوانان : 55 – 60 – 65 – 70 – 75 – 80 – 85 – 85 +           15 تا پايان 17 سالگي

بزرگسالان : 57 – 62 – 68 – 74 – 80 – 86 – 92 – 98 – 98 + 18 سال تا 35 سالگي

تاريخ ورود تيم ها جهت وزن كشي و تنظيم جدول ساعت 10 صبح الي 14 روز پنج شنبه 29 بهمن

افتتاحيه در حضور ميهمانان راس ساعت 00/15  شروع مسابقات راس ساعت 16

ادامه مسابقات روز جمعه 30 بهمن راس ساعت 9 صبح و مراسم اهداء مدال ساعت 17

كليه شركت كنندگان موظف به داشتن اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي _ دو قطعه عكس 4*3 رنگي پشت نويسي شده

اصل و كپي كارت بيمه نامه ورزشي ( تاريخ اعتبار بيش از 6 ماه باشد ) ، تجهيزات مسابقه شامل كلاه ( جهت جوانان رضایت اولیا با امضاء نماینده استان الزامي است ) لثه – ساق بند – بيضه بند استاندارد – دستكش و لباس رسمي سبك

بديهي است از اشخاصي كه مدارك ايشان ناقص باشد ثبت نام بعمل نمي آيد .

                                                                                 با آرزوي موفقيت و شادكامي

                                                                            گروه آموزش هوكوتوريو جوجيتسو