تغییر آدرس محل برگزاری آزمون دان

تغییر آدرس محل برگزاری آزمون دان

حضور نمایندگان محترم سبک هوکوتوریو جوجیتسو

با سلام

آدرس محل برگزاری آزمون دان به آدرس جدید تغییر کرده است. لطفا به اعضای شرکت کننده اعلام نمایید.

تهران - یافت آباد - خ معلم - قبل از چهارراه قهوه خانه - شهرک امام خمینی - انتهای خ اصلی شهرک - سرای محله امام خمینی

زمان : 9 بهمن ساعت 9 صبح الی 2 عصر

ضمنا مسابقه قهرمان کشوری تاریخ 29 و 30 بهمن در تهران برگزار می گردد.

با تشکر